Naši servisi – 04

Financijsko izvješćivanje

Financijsko planiranje i analiza obuhvaćaju budžetiranje, predviđanje i analitičke procese koji podržavaju financijsku i poslovnu strategiju tvrtke. Financijsko planiranje i analiza čine kombinaciju detaljne analize operativnih, strategijskih i elemenata izvedbi, kako bi podržali postavljene ciljeve. Oslanja se na statističku i analizu podataka, kako bi se mjerile i planirale poslovne operacije i predviđao njihov financijski utjecaj. Naš tim pruža usluge financijskog planiranja koje obuhvaćaju:

 • Planiranje aktivnosti
 • Opis
 • Budžetiranje
 • Razvoj financijskog plana za fiksno razdoblje, često 12 mjeseci
 • Predviđanje
 • Kreiranje prognoze za očekivane poslovne izvedbe u budućim razdobljima
 • Kontinuirana predviđanja
 • Kontinuirana predviđanja za vremenski raspon koji se redovito ažurira
 • Financijska analiza
 • Praćenje troškova i prihoda projekta u realnom vremenu
 • Grafički prikazi i kontrolne tablice za vizualizaciju financijskog napretka
 • Upozorenja i obavijesti o prekoračenju proračuna ili problemima s profitabilnošću projekta

Vrste financijskih analiza:

 • Realne u odnosu na proračunske: Redovito izvješćivanje o izvedbama u odnosu na dogovorene proračune i planove, često mjesečno. Varijacije u odnosu na prethodna razdoblja također se prikazuju kao indikator sagledavanja “zdravlja”
  poslovanja. Ova analiza se koristi za potporu mjesečnim i drugim periodičnim
  pregledima poslovanja
 • Ad hoc analiza: Uvjeti poslovanja se stalno mijenjaju. Timovi za financijsko
  planiranje i analizu često se pozivaju za ad hoc analizu uslijed promjenjivih
  tržišnih uvjeta, kao šta su ulazak novih konkurenata na tržište, nagle promjene
  konkurencijskih cijena, makroekonomske promjene ili promjene u globalnom
  trgovačkom okružju
 • Marginalna i strateška analiza: Timovi za finansijsko planiranje i analizu su
  detaljno uključeni u planiranje strateških inicijativa, analizu konkurencije i uštedu
  troškova, na primer, procenjujući finansijski uticaj značajnih novih proizvoda,
  ulazak ili izlazak sa tržišta, akvizicije ili prodaje
 • Proaktivna analiza: Jaki timovi za finansijsko planiranje i analizu pružaju
  poslovnim partnerima proaktivnu analizu, opažanja i preporuke. Proaktivnim
  otkrivanjem problema i zajedničkim istraživanjem rešenja, pomažu optimizaciju
  finansijskih rezultata
Ostali Servisi
Projektni menadžment
Obaveze prema dobavljačima
Potraživanja

Projektni menadžment

Transformišemo vaše poslovanje i strategije.
Pročitaj više

Obaveze prema dobavljačima

Produktivnije upravljanje novčanim tokovima.
Pročitaj više

Tražbine

Automatiziranje vaših tražbina.
Pročitaj više

Financijsko izvješćivanje

Kombinacija analize operativnih i strateških performansi.
Pročitaj više