Sa agencijom ili samostalno na put do posla u inostranstvu

Potrudit ću se da Vam približim i demistifikujem kretanje stanovništva u želji za novim poslom (ne mora to biti nužno samo kretanje ljudi bez posla), novim mogućnostima, životnim izazovima, različitim kulturama.

„ Pričat će ti o plovidbi, ti što sidro nisu digli“ - e tako je i ovdje. Jednom kad krenete intenzivnije razmišljati o potrazi za poslom u inostranstvu, dobro razmislite s kim ćete to podijeliti.

Naime, svi oko Vas će imati svoje mišljenje, te će osjećati svojom svetom dužnošću uvjeriti Vas da griješite. Uglavnom će to biti negativno mišljenje. Ako se selite stomakom za hljebom, ljudi će još nekako imati razumijevanja. Ali ako imate posao (bilo kakav posao), a Vi se selite, e pa onda će Vam zaista očitati lekciju “zašto tražite ljeba preko pogače”.

Posao u inostranstvu nosi određene rizike, u zavisnosti od toga da li se na taj korak kreće samostalno ili preko onih kojima je to posao.

Na društvenim mrežama (forumi, razni sajtovi i sl.) možemo pročitati mnogobrojna loša iskustva sa odlaskom na privremeni rad u inostranstvo samostalno, preko prijatelja ili poznanika. Nije mi za cilj pisati Vam o tim iskustvima, jer sam sigurna da ih svako od Vas zna iz svoje okoline bar nekoliko.

Želim Vam približiti ulogu agencija u posredovanju pri zapošljavanju. Ulogu onih koji Vam mogu i žele biti partneri na tom putu koji za Vas predstavlja “životni korak”, “put u neizvjesnost”, “hrabru odluku”, “poslovni i životni izazov” ..

Na agencije za zapošljavanje treba gledati kao sredstvo za borbu protiv nezaposlenosti i za pomoć ljudima prilikom traženja posla.

Agencije za posredovanje pri zapošljavanju imaju važnu ulogu na tržištu rada jer doprinose njegovoj fleksibilnosti, uz istovremeno očuvanje socijalne sigurnosti radnika. Njihov pozitivan doprinos naročito je vidljiv u povećanju zaposlenosti mladih te dugotrajno nezaposlenih osoba.

Misija agencije je učinkovito posredovanje na tržištu rada razvojem usluga visoke kvalitete prema potrebama klijenata, uz razvoj vlastitih znanja, vještina i sposobnosti i uz promovisanje partnerskih odnosa sa kandidatima koji se nalaze na tržištu rada.

Kada se odlazi samostalno, veoma često radi se na crno, bez radne dozvole i osiguranja, dok je sigurnost posla, ali i drugih pratećih stvari, daleko veća ako se angažman dobije preko registrovanih, provjerenih agencija.

 
Za dobijanje posla u inostranstvu, uz posjedovanje određenog poslovnog profila, znanja, a veoma često i radnog iskustva, sve češće je potrebno da kandidati zadovolje još neke uslove, kao što su opšta kultura ponašanja, profesionalni kodeksi, radne navike i želja za radom.

Mi to u našoj kompaniji zovemo “ono nešto”, što je presudno za ispunjavanje visokih kriterija, a i elementarnih potreba u konačnici, za kvalitetnim kadrom od strane kompanija koje su u potrazi za zaposlenicima.

Agencija prilikom potpisivanja ugovora sa klijentom o tačno definisanim radnim profilima koji su joj potrebni, precizira i druge bitne podatke za svakog ko bude regrutovan i odabran za odlazak na rad. Neki od njih su: tačno radno vrijeme, način plaćanja i minimalni socijalni standardi, mogućnosti dobijanja radne dozvole, smještaja, precizne radne pozicije i sl. Zaposleni u agenciji su Vaš kontakt, partner, sigurnost. Znati da ih možete pozvati u svakom trenutku je sigurno jezičak na vagi koji može biti presudan u donošenju odluke za siguran odlazak na rad u inostranstvo. Mi sa svojim ljudima, kojima smo pomogli u potrazi za poslom, komuniciramo stalno. Ne samo u trenutcima odlaska, jer naš posao se ne završava tad. Konstantna briga traje za vrijeme cjelokupnog rada i boravka u inostranstvu, do samog povratka kući. Ako Vam kažemo da je ova usluga za kandidate potpuno besplatna, da li stvarno želite rizikovati samostalnim odlaskom?

Zadovljstvo radnika s jedne strane, klijenta s druge strane su jedine mjere kvalitete našeg rada.

Ono što je bitno istaći je da Vas rad u inostranstvu ne isključuje sa tržišta rada, nego Vas čini poželjnim kandidatom kada se vratite u mjesto prebivališta. Sa poboljšanim znanjem stranog jezika, tehničkim vještinama, al i vještinama komunikacije, na tržište rada i svoje kvalifikacije gledaćete iz potpuno drugačije perspektive. 


Jedino na kraju što Vam želim poručiti, da znate Snaga je u ljudima, i zato smo mi tu, spremni i čekamo na Vas da zajedno, osnaženo zaplovimo na krilima modernih kretanja ljudi.

Željka Marić

Country Manager za Republiku Srpsku