fbpx

Naplata potraživanja

Ako ste svjedok sve rasprostranjenijeg problema sa naplatom potraživanja, obavijestite se i pripremite na vrijeme.

Ako ste pak žrtva ove uznemiravajuće pojave u svom poslovnom okruženju, preduzmite prave i efikasne korake da zaštitite sebe i svoj biznis. 

Koje su tematske oblasti?

 • Standardi naplate potraživanja
 • Svrha redovnog poziva zbog naplate potraživanja
 • Karakteristike osobe koja kvalitetno sprovodi naplatu potraživanja
 • Tipovi "neplatiša"
 • Prepreke pri naplati potraživanja
 • Koraci u naplati potraživanja i strategije razgovora
 • Priprema za poziv
 • Otvaranje
 • Kako izbjeći da vas se riješe, da vas „otkače“?
 • Utvrđivanje činjenica
 • Pregovaranje
 • Zatvaranje poziva
 • Kako reagovati u različitim situacijama:
 • u međuvremenu je uplaćeno
 • obećanje da će biti plaćeno
 • „hronični delikvent“
 • prekršeno obećanje
 • neplaćanje po prvi put
 • uplaćeno djelimično
 • kompanije pred stečajem
 • kompanija u stečaju

Prijavite se na naš Newsletter

HR Partners

Facebook
LinkedIn
Instagram