Kako izgleda proces zapošljavanja stranaca u Crnoj Gori?

Zapošljavanje stranaca u mnogim državama može izgledati komplikovano uglavnom zato što se države trude da prioritet u zapošljavanju daju domaćim radnicima i na taj način utiču na smanjenje nezaposlenosti. Na primjer, u zemljama Evropske unije, Ujedinjenom kraljevstvu i Kanadi mnogo lakše ćete dobiti dozvolu ukoliko je vaša profesija tamo tražena, i nedostaje im visokostručnog kadra iz te oblasti. Ove zemlje imaju u svojim zavodima za zapošljavanje spiskove deficitarnih zanimanja na osnovu kojih se definišu kvote za određene pozicije i poslove. Kanada ima specijalizovani useljenički (emigrantski) program koji se isključivo bazira na tome koje iskustvo i znanje donosite u Kanadu, pa tako i nevjenčani par može doći, kao i odrasli sa djecom, i za sve se obezbjeđuje viza, naravno, pod uslovom da su podnosioci zahtjeva (odrasli) stručni u nekom deficitarnom zanimanju. Slična je situacija i u Francuskoj, gdje je prvi uslov da je vaša profesija tražena. Proceduru zapošljavanja pokrećete zajedno sa poslodavcem o čemu možete saznati više na ovom linku.

Da biste se kao stranac zaposlili u SAD-u morate imati vizu ili zelenu kartu koja vam omogućava da dobijete radnu dozvolu. Još jedan način kojem mnogi pribjegavaju da bi se preselili u SAD jeste sklapanje braka sa državljaninom ove zemlje. Ako baš niste za sklapanje brakova iz interesa i vjerujete isključivo u ljubav, možete okušati sreću i prijaviti se za lutriju na kojoj možete osvojiti zelenu kartu.

U Norveškoj je tržište rada posebna priča jer je imigracija u ovu zemlju porasla tek u posljednjih nekoliko godina. Upravo zbog ovoga norveški poslodavci izbjegavaju da zapošljavaju strance, ali šanse za zaposlenje možete povećati ukoliko se fokusirate na neki od dominantnijih sektora kao što su zdravstvo, turizam, ribarstvo ili industrija ulja i nafte. Posebna napomena za Norvešku jeste da za radnu dozvolu morate imati makar 300 sati kursa norveškog jezika.

Kao što vidimo veliki broj zemalja pospješuje zapošljavanje svog stanovništva, pa tako i Crna Gora. Međutim, živimo u dobu migracija koje je zbog razvoja komunikacije i globalizacije intenzivirano. Upravo zbog toga, ljudi se sve češće sele i žele da iskuse život i rad u drugim zemljama, ali i zbog boljih uslova života, mogućnosti zarade, ljubavi ili avanture.

Situacija u Crnoj Gori je specifična, jer se radi o turističkoj destinaciji, što uzrokuje i povećanu tražnju za radnom snagom, koje često nema dovoljno među domaćim državljanima. Podržavajući napor države da pospješi zapošljavanje domaćeg stanovništva, ali i poslodavcima omogući radnu snagu koje nema na domaćem tržištu rada, naša agencija istovremeno traži domaće radnike za naše klijente, istovremeno im pomažući da deficitaran kadar nadomjeste kadrovima iz drugih država.

U ovom blogu vas upoznajemo s procedurom zapošljavanja stranaca, koji vam može biti od koristi bilo da ste poslodavac koji želi da zaposli nekog stranca, ili želite da se zaposlite u Crnoj Gori, a niste njen državljanin.

Prvi koraci

Zakonom o zapošljavanju i radu stranaca propisano je da stranac može raditi u Crnoj Gori pod uslovom da ima dozvolu za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja, zaključen ugovor o radu i prijavu na obavezno penziono i zdravstveno osiguranje.

Prvi korak koji se mora ispuniti za pokretanje ove procedure počinje na samoj granici, prilikom ulaska u Crnu Goru. Naime, kada ulazite u Crnu Goru u pasošu vam mora biti stavljen pečat od strane carinske uprave na granici, jer se na osnovu toga vrši prijava boravišta. Ukoliko ste iz Srbije i BiH i ulazite sa ličnom kartom procedura se može raditi i na osnovu lične karte.

Prijava boravišta u Turističkoj organizaciji

Nakon prelaska granice i ulaska u Crnu Goru sljedeći korak je prijava boravišta stranca u Turističkoj organizaciji Opštine u koju dolazi. Mi kao agencija dajemo radniku i poslodavcu, sve neophodne informacije za dalji tok procesa i regularan boravak i rad radnika-stranca u Crnoj Gori.

Procedura u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Nakon prijave boravišta priprema se kompletna dokumentacija za izradu dozvola za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja. Dozvola se odobrava od strane MUP-a u opštini u kojoj radnik živi i radi. Bez obzira na izazove i probleme koji nastaju u ovim procesima, saradnja koju imamo sa poslovnim jedinicama MUP-a u svim opštinama Crne Gore izuzetno je korektna, što u velikoj mjeri doprinosi našoj efikasnosti i profesionalnosti.

Prijava na obavezno penziono i zdravstveno osiguranje

Nakon Zakonskog roka od 20 dana za odobrenje dozvole naša agencija pomaže svim svojim klijentima da zaključe ugovore o radu sa svojim radnicima i finalizuju proces njegove prijave.

Ovih nekoliko koraka, su obavezni dio procedure u zapošljavanju stranaca. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, konkretna uputstva ili pomoć, naš uigrani tim će ih pripremiti za vas.

Itana Lalović – Asistent u marketingu