Kad je vrijeme za promjenu posla?

Često možemo čuti da se u današnjem poslovnom svijetu posao mijenja svakih tri do pet godina. Na našim prostorima većina želi da nađe siguran posao, i to ako može u nekoj državnoj firmi, i po mogućnosti do penzije. Šta vi mislite o tome?

Stručnjaci kažu da ako svakih tri do pet godina mijenjamo posao to u velikoj mjeri doprinosi našoj većoj zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada. To znači da se lakše odlučujemo na promjene, postajemo fleksibilniji i nije nam toliko važna sigurnost samog radnog mjesta, koliko sigurnost u sebe, svoje mogućnosti, lični rast i razvoj, nova iskustva i izuzetno nam je važno da budemo zadovoljni i ispunjeni poslom koji radimo. Takođe, procjenjuje se da je par godina sasvim dovoljno da se nauči i kvalitetno savlada određeni posao. U tom periodu, mi dajemo svoj maksimum, trudimo se, otvoreni smo za nova učenja, stičemo nove vještine, kreativni smo, motivisani i dajemo doprinos u radnom okruženju. Poslije toga, kako kažu stručnjaci za razvoj ljudskih resursa, najčešće dolazi do zasićenja i opadanja produktivnosti zaposlenih. Zašto je to tako i šta zaposlene drži na nekom radnom mjestu? 
Novija istraživanja u oblasti razvoja ljudskih potencijala dolaze do zaključka da novac i novčana primanja mogu uticati na našu motivaciju samo ograničeno i da motivacija u velikoj mjeri zavisi i od posla koji obavljamo. Ono što u najvećoj mjeri pokreće zaposlene, motiviše ili pak demotiviše, zbog čega požele da promjene svoje radno mjesto, jesu sljedeći razlozi:


Šta je svrha i viši cilj u mom poslu?

Važno je da u poslu koji radimo imamo osjećaj da je to nešto korisno, da doprinosi nečem većem, da možemo vidjeti smisao u tome što radimo.

Nova znanja i iskustva

Izuzetno je važno da posao koji radimo doprinosi našem ličnom razvoju, da napredujemo kao pojedinci. Nekad su to neka nova učenja, nekad razvoj nekih novih vještina, a nekad i od samih kolega ili šefova sa kojima radimo možemo puno toga naučiti i steći puno novog iskustva.

Djelujem, dakle postojim

Osjećaj slobode ili autonomije u poslu je neophodan. To nam dokazuje da smo vrijedni, da nam se mogu povjeriti određene odgovornosti i da mi imamo prostor da iskažemo svoje sposobnosti i svoju kreativnost.

Možda nekad nije moguće da sve ove tri stavke u istoj mjeri konstantno zadovoljavaju naše potrebe, međutim, ako na duže staze dođe do neravnoteže, onda mi postajemo nezadovoljni poslom, gubimo smisao u tome što radimo, opada nam produktivnost, počinjemo da se pitamo šta ću ja ovdje ili se  možda  osjećamo zarobljeno. Tada ćemo znati da je vrijeme za novi posao. 
Razmislite kako se vi osjećate na vašem poslu? Da li imate osjećaj da radite dobre stvari, sa ciljem i svrhom, da možete da se razvijate, da ste slobodni i da se vaš rad cijeni? Pored toga su vam odnosi sa kolegama jako dobri. Ako su stvari takve, onda ste na pravom mjestu.  
Međutim, ako se ne pronalazite u više ovih stavki, razmislite isplati li se gubiti vrijeme? Život je suviše kratak da bi ga trošili na posao koji nije za vas! Danka Ćetković - NLP trener i kouč