Poslovi u Njemačkoj

Imaš iskustva i želiš bolju plaću i radne uslove?

Jedan od najvećih zabavnih parkova traži kuhinjsko osoblje:

Sous-Chef, Chef de Partie, Demichef de Partie, Commis de Partie, Pomoćni radnici

Prijavi se još danas – tvoja šansa je samo klik daleko!