Dogovarati, pregovarati, nagovarati

Dogovarati, nagovarati, pregovarati...

U svakodnevnom životu su česte situacije kada vi želite jedno a neko drugi nešto drugo. Kako zastupati svoje DA i osnažiti svoje NE?

Pregovori se događaju u menadžmentu, diplomatiji, u ličnim razmiricama poput braka, roditeljstva... i uopšte u svakodnevnom životu. Ljudi pregovaraju a da toga nisu ni svesni.

Cilj pregovora je rešavanje nesporazuma i postizanje dogovora radi lične ili kolektivne dobiti.

Među današnjim veštinama pregovaranja veoma je zastuljen WIN/WIN pristup. Reč je o pristupu „svako pobeđuje“, što znači da on osigurava dobitak obema stranama i donosi više uspešnih ishoda od standardnog „Pobednik uzima sve“ pristupa. Kao neko ko se bavi i edukuje Transakcionom analizom, mišljenja sam da bi nam u WIN/WIN pristupu pomogla životna pozicija poznata pod nazivom JA SAM OK TI SI OK. Ovo je konstruktivna pozicija u kojoj je osoba svesna svojih i tuđih kvaliteta. Ovo je takođe pozicija samopoštovanja i poštovanja odnosno samoljubavi i ljubavi prema drugima.

U školama menadžmenta (iz koje i sama dolazim) danas se mnogo uči i priča o kreativnosti. Kreativnost u pregovaranju se može uporediti sa tzv. Svađom zbog narandže: Najjednostavnije bi bilo izrezati narandžu na pola tako da svaka strana dobije jednak deo. Nakon razmene informacija pregovarači shvate da jedna strana želi da napravi sok a druga marmeladu. U sladu sa tim, najpre jedna strana iscedi sok a zatim druga uzme ostatak i od toga napravi marmeladu.

Jedna od najosetljivijih tema za pregovaranje, je pregovaranje o plati.

Pravilo br.1: Ne zaustavljajte šefa na hodniku kako biste mu saopštili svoj zahtev!

Najpre smireno tražite sastanak a zatim prikažite svoja postignuća. Pokažite poslodavcu da cenite njega i sve što je u vas do tog momenta uložio. Tako ćete poručiti da novac nije jedino što vas motiviše.

Sastavni deo neformalnog obrazovanja i ličnog usavršavanja svakako je unapređenje veštine pregovaranja. Edukacija iz ove oblasti je poseban oblik upravljanja ljudskim resursima. Pregovaranje se manifestuje kao umetnost i kao veština i zato je neophodno raditi na njenom usavršavanju.

I da zapamtimo: nismo došli da se svađamo. Mi sa našim kolegama i poslodavcem ne treba da budemo suprotstavljene strane. Ako smo u kompaniji u kojoj sebe vidimo dugoročno, onda smo svi na istoj strani i treba da sarađujemo. Ključ rešenja je da pre svih drugih dogovora obavimo onaj prvi i najvažniji - dogovor sa samim sobom.